Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12. (Det er ikke mulig å levere listeforslag etter denne fristen).

Endringer i innsendte listeforslag kan gjøres helt fram til fristen 31. mars kl. 12.00.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Man kan også benytte en kombinasjon av listeforslag på papir og elektronisk. 

Elektronisk listeforslag

Det er mulig å levere listeforslag elektronisk.

Du finner informasjon om hvordan du bruker den elektroniske listeforslagsportalen på valgdirektoratets hjemmeside.

Lever elektronisk listeforslag på valgdirektoratets hjemmeside

Listeforslag på papir

Valgdirektoratet har laget maler som kan benyttes for å opprette listeforslag. Du kan velge å benytte disse, men det er ikke et krav om det.

Du finner informasjon om hvordan du kan bruke malene på valgdirektoratets hjemmeside.

Innleverte listeforslag

Kontakt

Oskar Brynjarsson Risberg
Fagansvarlig politisk sekretariat
E-post
Mobil 46 80 83 47