Organisasjonskart

Overordnet administrativ organisering

Namsos kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektøren har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer.

 

Organisasjonskart 2023KommunedirektørOppvekst og opplæring, organisasjonskart med lenke til kontaktinfoHelse og velferd, organisasjonskart medKultur og inkludering, organisasjonskart kontaktinfoØkonomi og infrastrukturPersonal og organisasjon