Borgerlig vielse

Namsos kommune tilbyr borgerlig vielse for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av dere er bosatt i kommunen.  

Vi ønsker å tilrettelegge slik at vielsen blir en verdig og minnerik opplevelse. På denne siden kan dere bestille vielse og se en oversikt over hva dere må ordne før vielsen. 

Slik går du/dere frem
 

Bestill prøvingsattest 

Hvis du vil gifte deg, så må du aller først skaffe en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov til å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene. 

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Behandlingstiden kan være 5-6 uker ifølge Folkeregisteret, så vær ute i god tid. Namsos kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen.

 Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest  - erklæring fra brudefolket 

Bestill vigsel 

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Bestill ønsket tid for vigsel 

Det er mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss digitalt eller via post. Den kan også leveres på Innbyggertorget i Namsos, på Jøa eller Namdalseid. Husk da å tilpasse slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg. 

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema,
ta kontakt med oss på e post postmottak@namsos.kommune.no eller ring  kommunens sentralbord, telefon 74 21 71 00. 

Hvor kan seremonien foregå?  

Namsos kommune har følgende seremonirom:

 • Vigselsrom møterom Hemna, CG 7, Namsos.
 • Fyret på Jøa
 • Rom i Namdalseid samfunnshus. 

Disse lokalene er gratis. 

Vi har den holdning at vi skal være åpne for flere selvvalgte løsninger, så dere kan også velge å vies på et annet sted i kommunen. Dette må avklares med vigsler. Kostnader ved leie av andre lokaler enn ovennevnte seremonirom må dere betale selv. Dette gjelder også kulturelle innslag og ekstra pynting. 

Oversikt over vigslere som kan vie dere i Namsos kommune

 • Amund Lein, ordfører
 • Steinar Lyngstad, varaordfører
 • Jostein Grimstad, kommunedirektør
 • Roger Grande
 • Hilde Guddingsmo
 • Christina Kvernland
 • Tom Collet Prytz
 • Finn Åge Forås
 • Gro Holden Jørgensen
 • Frode Båtnes
 • Trine Fagerhaug
 • Stein Tore Wolff

Hvordan foregår en borgerlig vigsel?  

Dette må du tenke på før vigselen 

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.  

Hvordan foregår seremonien? 

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselformularet kan leses på engelsk ved behov. Om dette ønskes, si i fra i søknaden din. 

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen.  

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, og det er åpent for kunstneriske innslag. Ønsker dere dette, gi oss beskjed på forhånd.  

Vigselsattest 

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Altinn. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider. 

Bestill kopi av vigselsattest

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA