Planstrategi 2024-2027

Namsos kommune utvikler ny planstrategi for 2024-2027. Planstrategien skal beskrive strategiske valg for utviklingen av kommunen. 

En kommunal planstrategi er en oversikt over planbehovet i en kommunestyreperiode og et hjelpemiddel i planarbeidet.

I planstrategien tar kommunen stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres helt eller delvis, eller om gjeldende plan skal videreføres.

Valgene som tas i planstrategien baseres på utfordringene som kommunen har som samfunn og organisasjon, og på hvilken politikk det nye kommunestyret ønsker å føre.

Du finner mer informasjon om planstrategi hos Distriktssenteret

Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi for 2020-2023 (PDF, 735 kB)

Medvirkning

Flere aktører i kommunen vil bli invitert til dialog for å sikre gode innspill til planstrategien. Blant andre:

  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • Eldreråd
  • Ungdomsråd
  • Samiske interesser
  • Formannskap
  • Kommunestyre

Forslag til planstrategi offentliggjøres 30 dager før den skal behandles politisk av kommunestyret.

Milepæler

Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag

I kommunale råd, formannskap og kommunestyre i januar og februar.

Her leser du kunnskapsgrunnlaget. 

Gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapsmøter i februar, to workshops.

Vurdering av kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planer

Kommunestyremøtet i mars.

Forslag til planstrategi

Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Namsos formannskap 16. april 2024. 

Forslag til planstrategi 2024-2027

Planstrategi 2024-2027 vedtas

Kommunestyremøtet i juni.