Namsos kommune

Planstrategi

Planstrategi

Planstrategien er et fleksibelt verktøy som kan justeres ved endrede behov og i tråd med utviklingen i kommunen. Som et minimum skal planstrategien utarbeides eller revideres og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert. Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å styre utviklingen i ønsket retning.

I planstrategien prioriteres utarbeidelse av to sentrale planer - kommuneplanens samfunnsdel og kommunens beredskapsplan. 

Den nye kommunen skal ha en overordnet og styrende plan for å imøtekomme utfordringer og utvikle kommunen i den retning vi ønsker. Dette er kommuneplanens samfunnsdel . Våre lokalsamfunn skal vokse, vi ønsker oss flere innbyggere og vi må samle oss i kampen om å tiltrekke oss kompetanse og nye arbeidsplasser. Vi ønsker gode veiforbindelser som knytter alle deler av den nye kommunen sammen og som binder den nye kommunen godt sammen med regionene rundt oss.

Planstrategi Namsos kommune 2020-2023 (PDF, 735 kB)

Nedenfor leser du hvilke planer som skal utarbeides i Namsos kommune i årene fremover.