Melding om vedtak – Vedtatt reguleringsplan for Sverres gate 33

Den 23.06.2022 ble reguleringsplanen Sverres gate 33 vedtatt i kommunestyre. 

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet var å legge til rette for et nytt og moderne bygg, med næringsvirksomhet og boligbebyggelse i Namsos sentrum. Planområdet inkluderer også Borggården, i tillegg til Sverres gate 33 og offentlige parkeringsareal mellom Scandic Rock City og Storsenteret.

 

Kartutsnitt som viser ferdig reguleringsplan av Sverresgate 33 - Klikk for stort bilde

 Vedtaksdokumenter 

Melding om vedtak (PDF, 52 kB)
Saksfremlegg med vedtak 23.06.2022 (PDF, 329 kB)
Reguleringsplankart for Sverres gate 33 vedtatt 23.06.2022 (PDF, 432 kB)
Reguleringsbestemmelser for Sverres gate 33 vedtatt 23.06.2022 (PDF, 131 kB)

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal