Endring av reguleringsplan Fosnesvågen hyttegrend

Utvalg for plan vedtok i møte 02.02.2022 endring av reguleringsplan Fosnesvågen hyttegrend, behandlet etter forenklet prosess.

 Hensikten med planen

Reguleringsplan for Fosnesvågen hyttegrend er i hovedsak endret i forbindelse med formålet "campingplass/bobiloppstilling". Denne er endret med bakgrunn i geoteknisk vurdering, som også ga nye føringer for plassering av vei. I tillegg er det lag til rette for 3 nye tomter for fritidsboliger. Området har nå totalt 13 tomter.

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak 02.02.2022 (PDF, 906 kB)
Reguleringsplankart 02.02.22 (PDF, 5 MB)
Reguleringsbestemmelser 02.02.22 (PDF, 930 kB)