Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 er Namsossamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Planen inneholder langsiktige mål og innsatsområder for kommunesamfunnet, og for kommunen som organisasjon

Formålet med å utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet. Vi skal innarbeide felles mål, strategier og tiltak (inkludert økonomiplan) i en og samme plan. Gjennom bred dialog og utstrakt medvirkning vil planen være et resultat av de behov og prioriteringer som vurderes og drøftes underveis.

Her finner du hele Kommuneplanens samfunnsdel

Medvirkning fra innbyggere og næringsliv.