Varsel om utvidet planområde - Høknesjordet

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

I henhold til §12-8 varsles utvidelse av planområdet for det pågående planarbeidet for Høknesjordet, i Namsos kommune. Utvidelsen er vist med rød stiplet linje på bildet under.

 

Formålet med planen er å legge til rette for offentlig formål, som omfatter skole, barnehage, idrettsanlegg med mere.

Det foreligger konkrete planer om etablering av ny barnehage på deler av området, og i den forbindelse vist seg nødvendig å utvide planområdet. Utvidet areal tas inn for å sikre en god trafikkavvikling i tilknytning til ny barnehage, og omfatter deler av eiendommen 18/200/154.

Spørsmål eller kommentarer til utvidelsen rettes til Namsos kommune v/Ingvild Sund Trana.

Frist for innsending av innspill

Frist for å komme med innspill er 19.11.2021.

Gi ditt innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 19.11.2021. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: