Solsiden boligområde B3, Vestre Havn - 2. gangs behandling - Melding om vedtak

Informasjon om nytt vedtak i forbindelse med utbygging i Solsiden boligområde B3, Vestre Havn.

Utvalg for plan fattet følgende vedtak i møte den 18.11.2020:

  1. Forslag til endring av privat reguleringsplan for “Solsiden boligområde B3, Vestre Havn" i Namsos kommune datert 09.04.20, sist revidert 09.04.20 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 09.04.20 returneres til administrasjonen for ny utredning.
  2. Utvalg for plan ber Kommunedirektøren gå i dialog med forslagstiller for utbygging av område B3 med bygninger på inntil 4 etasjer.

Dokumenter i saken

Lovverk

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-12.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos