Namsos avfallsanlegg - Offentlig ettersyn

Nå kan du komme med innspill på forslaget til detaljregulering for Namsos avfallsanlegg.

Utvalg for plan vedtok i møte 08.12.2021 å legge forslag til detaljregulering for Namsos avfallsanlegg, datert 23.09.2021 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av et avfallsanlegg for mottak og omlasting av avfall. Avfallsanlegget skal bestå av blant annet omlasting hall, gjenvinningsstasjon, verkstedhall, vaskehall og administrasjonsbygg.

Dokumenter i saken 

Du kan lese alle dokumentene i saken i vårt planarkiv

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 14.12.2021-15.03.2022. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av juleferie.

Si din mening  

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for å komme med innspill er 15.03.2022. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Lovverk

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11