Namdal Settefisk as - søknad om tillatelse til produksjon av settefisk - høring

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Dokumenter: 

 

Du kan sende innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Sende pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Frist for å komme med uttalelser er den 14.08.20.