Melding om vedtak - 2. gangs behandling av Skatlandvatnet hytteområde

Namsos kommunestyre har i møte 18.06.2020 vedtatt reguleringsplan "Skatlandvatnet hytteområde" ved Skatlandvatnet på Namdalseid.

 

Namsos kommunestyre fattet i møte den 18.06.2020 følgende vedtak:
Namsos kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven, reguleringsplan for "Skatland hytteområde" - gnr 170 bnr 8 i Namsos kommune, datert 08.09.2019 med bestemmelser av samme dato, sist revidert 25.05.2020.

Hensikten med planen er å legge til rette for en mindre utbygging av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Vedtaksdokumenter:

Reguleringsplan vedtatt 180620  (PDF, 797 kB)
Reguleringsbestemmelser vedtatt 180620 (PDF, 294 kB)
Melding om vedtak - 180620  (PDF, 461 kB)

 

Lovverk:
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-12.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos