Melding om vedtak - 1.gangs behandling Gullholmstranda friområde

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Du kan lese alle dokumentene i saken i vårt planarkiv

 

Du kan sende innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Sende pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Frist for å komme med uttalelser er den 22.07.2020.

Lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11.

Høringsperioden er nå avsluttet, og derfor ikke mulig å gi uttalelse i denne saken.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos