Melding om vedtak - 1.gangs behandling av privat forslag til endring av reguleringsplan for Peter Øiens gate 1

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan for Peter Øiens gate 1, datert 29.11.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av sommerferie. 

Dokumenter i saken:

Frist for å komme med uttalelser er den 22.07.2020.

Du kan sende innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Sende pr.post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11.

Høringsperioden er nå avsluttet, og derfor ikke mulig å gi uttalelse i denne saken.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos