Melding om vedtak - 1.gangs behandling av endring av reguleringsplan "Geilin"

Utvalg for plan vedtok i møte den 02.03.2022 å legge privat forslag til reguleringsplan «Geilin endring», datert 22.11.2021, med bestemmelser av lik dato, til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget vil ligge ut til høring i perioden 09.03.2022 - 22.04.2022. Høringsfristen forlenges med et par dager på grunn av påskeferie.

Formålet med planarbeidet

Endringen som foreslås i ny plan vil øke fleksibiliteten og forenkle bestemmelsene for boliger innenfor området B2. Endringen legger opp til samme arealformål som i gjeldende reguleringsplan, men med en lavere detaljeringsgrad. Maksimale byggehøyder og maksimal utnyttelsesgrad opprettholdes, men med mer fleksibilitet enn i gjeldende plan. Overflateparkering begrenses ved krav til større parkeringsdekning under bakken. Det vil også her legges til rette for sykkelparkering.

Dokumenter i saken 

Les alle plandokumenter i saken i GISLINE

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 09.03.2022-22.04.2022. Høringsperioden forlenges en uke på grunn av påskeferie.

Si din mening 

Send ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan benytte skjemaet finnes det også andre muligheter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen