Namsos kommune

Høring - Temaplaner Helse og velferd

Høring - Temaplaner Helse og velferd

Helse og velferd i Namsos kommune er ansvarlig for de fleste av helse- og omsorgstjenestene som gis til innbyggerne i kommunen. Temaplan Helhetlig demensomsorg, og temaplan Helse- og omsorgstjenester legges nå ut på høring, og du kan nå sende inn dine innspill og kommentarer til disse planene.

Temaplan Helse- og omsorgstjenester

Planen viser hvordan Namsos kommune gjennom verdiene åpen, inkluderende og engasjert skal møte de utfordringer, føringer og krav som kommer. Det vil bli viktig å finne nye og gode løsninger på hvordan møtet med innbyggernes behov for tjenester skal være av god kvalitet og samtidig være ressurseffektive. 

Temaplan Helhetlig demensomsorg

Planen viser hvordan fremtidens brukere av helse- og omsorgstjenester er i endring, og beskriver skal vise hvordan kommunen vil møte endringene gjennom et forsterket retningsvalg.  

Dokumenter i saken

Send inn dine innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 15. oktober 2021.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Skriv hvilken plan du gir innspill på, om det er en eller begge. Skriv hvilken plan du gir innspill på, om det er en eller begge.
Felt merket med * må fylles ut