Namsos kommune

Høring - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten 10409 Kjelneset

Høring - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten 10409 Kjelneset

MOWI ASA søker om arealendring på Kjelneset i Namsos kommune. På Kjelneset slik det er i dag brukes det stålbur. Det er ønskelig å endre til ringer/merddrift. Burstørrelsen øker, men antall bur reduseres. Dette krever mer areal.

Endring av anlegget gir bedre driftsmessige hensyn under f. eks. avlusning da stålanlegg byr på utfordringer da enkelte ressurser ikke er mulig å bruke f. eks. spyleflåter.

Søker mener at arealendringen kan føre til:

  • Redusert bruk av legemidler
  • Mindre risiko for skader på personell
  • Mindre forspill

Dokumenter i saken

Send inn ditt innspill

  • Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden.
  • Frist for tilbakemelding er 8. august 2021

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Krav om konsekvensutredninger

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

Felt merket med * må fylles ut