Høkneslia - endring av reguleringsplan

Nå kan du komme med innspill til privat forslag om endring av reguleringsplan ”Høkneslia”.

Utvalg for plan vedtok i møte den 14.10.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan "Høkneslia", datert 07.09.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 21.10.2020-02.12.2020.

Dokumenter i saken:

Høringsperioden er nå avslutta, og det er ikke lengre mulig å gi innspill til saken.

Du kan sende inn innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos