Gullvikvegen 15 - melding om vedtak

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan for Gullvikvegen 15. Frist for uttalelse er satt til 13.01.2021. 

Utvalg for plan vedtok i møte den 18.11.2020 å legge privat forslag til reguleringsplan "Gullvikvegen 15", datert 23.06.20 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 25.11.20-13.01.21. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av juleferie.

Dokumenter i saken:

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 13.01.2021.

Du kan komme med innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send per post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos