Gullholmstranda friområde - melding om vedtak

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt reguleringsplan "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune. 

 

Namsos kommunestyre fattet i møte den 29.10.2020 følgende vedtak:

Namsos kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av reguleringsplan for "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune, datert 29.04.20, sist revidert 07.08.20 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 07.08.20.

Hensikten med reguleringsarbeidet er omregulering av gjeldende plan, godkjent 24.04.2003, slik at planverk stemmer overens med dagens bruk av området. 

Vedtaksdokumenter:

Plankart Gullholmstranda 07082020 - vedtatt 291020 (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser Gullholmstranda 07082020 (PDF, 506 kB)
Melding om vedtak Gullholmstranda Friområde (PDF, 2 MB) 

Andre dokumenter i saken:

Les alle dokumenter i saken i vårt planarkiv

Lovverk:
Plan- og bygningsloven §12-12

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos