Endring Peter Øiens gate 1 - melding om vedtak

Namsos kommunestyre har i møte 17.12.2020 vedtatt reguleringsplan "endring Peter Øiens gate 1" i Namsos kommune.

  

Namsos kommunestyre fattet følgende vedtak:

Namsos kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, endring av reguleringsplan for Peter Øiens gate 1, datert 29.11.2019 med bestemmelser av samme dato, sist revidert 19.10.2020.

Formålet med reguleringsplanen er å fortette innenfor eksisterende planområde, hvor det legges til rette for ny boligblokk.

Vedtaksdokumenter:

Reguleringsplan vedtatt 171220 (PDF, 611 kB)
Reguleringsbestemmelser vedtatt 171220 (PDF, 240 kB)
Melding om vedtak - 171220 (PDF, 3 MB)

Andre dokumenter i saken:

Les alle våre dokumenter i saken i vårt planarkiv

Lovverk:
Plan- og bygningsloven §12-12

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos