Solvang Park - Melding om vedtak, 1. gangs behandling av reguleringsplan

Send inn dine innspill til ny reguleringsplan på Solvang Park! Frist for innspill er 26. april. 

Utvalg for plan vedtok i møte den 13.03.2024 å legge forslag til reguleringsplan Solvang Park, samt utbyggingsavtale ut til høring. 

Fugleperspektiv over Solvang Park som viser illustrasjoner over hvordan området kan bli seende ut. De fem bygningene i planen er illustrert med grå bokser.  - Klikk for stort bildeSolvang Park illustrasjon

 

Formålet med planarbeidet 

Hensikten med detaljreguleringsplan for Solvang Park er omregulering av arealet til boligformål, på samme måte som naboområdet Tiendeholmen Park ble omregulert til boligbebyggelse i 2012. Planforslaget legger til rette for bygging av 98-116 sentrumsnære boliger i fem boligblokker med to til fem etasjer. Boligene vil bestå av leiligheter med variert størrelse. 

Planforslaget omfatter boliger, parkeringsareal, internveier og uteoppholdsareal. Brurunden som i dag krysser området legges om slik at den passerer boligområdet på fortau. Kjøreadkomst til planområdet er fra kjærlighetsstien. 

Dokumenter i saken 

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no her 

Si din mening 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn på følgende måter: 

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill 

Frist for å sende inn innspill er 26.04.2024