Varsel om oppstart - planarbeid for Klingaveien 2 (Nexanstomta)

Tiltakshaver er Klingavegen 2 AS, eid av Namsos kommune og Trøndelag Fylkeskommune.

Formål

Formålet med planforslaget er å etablere nye bygg for Olav Duun videregående skole (VGS), og kulturinstitusjoner for Namsos kommune som kino, kulturskolen, bibliotek mm. Prosjektet som skal utvikles er et samboerskap mellom Namsos kommune og Fylkeskommunen hvor man skal trekke veksler på hverandre og felles arealer.

Dokumenter i saken

Alle dokumenter i saken er tilgjengelig og nedlastbare på Selberg Arkitekters nettside. 

Frist for å sende inn innspill

Høringsfristen er 21.03.2023

Si din mening

Du kan sende ditt innspill til Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no 

Lovgrunnlaget for å starte detaljreguleringen