Stormøte med lag og foreninger på Bangsund

Torsdag 30.9 kl 18 møttes lag og foreninger med interesse for ny flerbrukshall på Bangsund til et dialogmøte med arbeidsgruppen. Hensikten med møtet var å informere om behovskartleggingen og forklare hvor og hvordan arbeidsgruppen vil ta imot innspill i perioden frem til 4.11. 

Arbeidsgruppen som skal gjennomføre behovskartleggingen består av representanter fra kommunen, ungdomsråd, FAU ved Bangsund skole, rektor ved Bangsund skole, samt lag og foreningslivet i grenda. Et 20-talls representanter møtte opp, og stemningen var god, innspillene kom som perler på en snor, og arbeidsgruppen fikk mye å ta med seg i videre arbeid. Behovskartleggingen vil foregå fram mot jul, og alle innspill vil bli samlet i en rapport som overleveres kommunedirektøren i Namsos for videre vurderinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser deltakere på stormøte om ny flerbrukshall på Bangsund 30.9