Si din mening om temaplan for kultur, idrett og frivillighet

Du kan nå sende dine innspill til vår nye kommunes første kulturplan.

Kulturbegrepet brukes i denne planen om hele bredden av kulturfeltet, og dermed omfatter planen

 • idrett
 • friluftsliv
 • frivillighet
 • bibliotek
 • kulturskole
 • scene
 • kino
 • kunst
 • kulturarv
 • det profesjonelle kunst- og kulturfeltet
 • fritidsaktiviteter

I forslaget til kulturplan er dette hovedmålet for kultur, idrett og frivillighet:

I Namsos kommune skal alle ha mulighet til å oppleve, skape og delta i et inkluderende og mangfoldig kulturliv. ​​

Planen omfatter altså hele det utvidede kulturbegrepet, inkludert idrett og frivillighet. Det vil si at den eksisterende temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv erstattes av den overordnede kulturplanen. Det er en klar ambisjon å gjøre dette til en styrke for helheten i kulturarbeidet i Namsos kommune. Med utgangspunkt i temaplanen vil det i etterkant konkretiseres tiltak i handlingsplaner. 

Dokumenter i saken

Temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Frist for innsending av innspill

31. juli 2023. 

Si din mening  

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 31. juli. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Send inn ditt innspill