Ny høringsfrist - interkommunal kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. 

Ny høringsfrist

Opprinnelig høringsperioden var fra 1. juli - 19. september 2021.
I styringsgruppemøte 8. sept. 2021 ble det, basert på skriftlig anmodning om utsettelse av høringsfristen fra Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget Midt-Norge, besluttet å gi samtlige offentlige myndigheter o. a. forlenget frist.
Ny frist for høringsperioden er dermed 26. september 2021.

Interkommunalt plansamarbeid

Kommunene Leka, Nærøysund, Høylandet, Namsos, Flatanger og Osen legger interkommunal kystsoneplan for Namdalen på høring/offentlig ettersyn. Vedtaket er gjort i de enkelte kommunene (kommunestyrer eller planutvalg).

Forlaget til kystsoneplan med plankart og planbestemmelser kan du lese på nettsiden til Namdal regionråd.

Forslag til kystsoneplan - Namdal regionråds nettside.

Innspill og høringsfrist

  • Innspill til planforslaget skal leveres digitalt innen 26. september 2021.
  • Du kan bruke digitalt skjema på regionrådets hjemmeside eller sende innspillet til postmottak@namdalregionrad.no

Send inn ditt innspill

Merk ditt innspill med «Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen».

Du kan også sende ditt innspill pr post:
Namdal regionråd
Søren R. Thornæs veg 10,
7800 Namsos

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14