Namsos avfallsanlegg - varsel om utvidet planområde

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for reguleringen av Namsos avfallsanlegg.

I henhold til § 12-8 varsles utvidelse av planområdet for det pågående planarbeidet for "Namsos avfallsanlegg" i Namsos kommune. Utvidelsen er vist med rød stiplet linje på bildet under.


Formålet med planen er å legge til rette for nytt avfallsanlegg ved industriområdet på Spillum. Utvidet areal er tatt inn dels for å utvide areal for avfallsanlegg og dels for å ha mulighet til å se på kryssløsning fv769/Sivavegen.

Utvidet areal omfatter deler av gnr/bnr 20/248, 20/672 og 71/1. Forslagsstiller er MNA.

Spørsmål eller kommentarer til utvidelsen rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad.
Per post: Postboks 3005, 7709 Steinkjer eller per e-post: eg@tronderplan.no.

Frist for merknader er satt til 16.07.21.