Mulighetsteam - ingen ting er klin kokos umulig før du har prøvd!

Gjennom et mulighetsteam løses mange oppgaver. Skogrydding, beplantning, opprusting av idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, mer trivsel i bygda, flere aktivitetstilbud, mer dugnad, frivillighet i samarbeid med kommunen, tilskudd fra det offentlige, optimisme og fremtidstro er noen av stikkordene for hva som kjennetegner et mulighetsteam.

"Sammen skaper vi muligheter" er Namsos kommune sin visjon. Åpen, engasjert og inkluderende er våre kjerneverdier. Og det er nettopp det dette handler om. En lokal idè, eller et brennende ønske om å få til noe, en forandring eller forbedring, noe nytt i ditt lokalmiljø, kan bli realitet gjennom et mulighetsteam. Mulighetsteam er en ny måte å jobbe med stedsutvikling på i Namsos kommune. Et mulighetsteam består av medlemmer fra et lokalmiljø, et lag eller en forening, og representanter fra kommunen. Mulighetsteamet tar ideene videre fra ide til handling, og får ting til å skje.

Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du har flere eller andre spørsmål:

Elin Hovik Skage: elin.hovik.skage@namsos.kommune.no, mobil: 46 86 22 81 

Marthe Sund: marthe.sund@namsos.kommune.no, mobil: 91 33 15 50

Her finner du svar på det meste som handler om mulighetsteam i Namsos kommune.

Bildene viser Mulighetsteam Lund/Smines sammen med Trøndelag fylkeskommune på befaring på Smines fornminnesti.