Melding om vedtak - nye veiadresser Olavika hytteområde

Namsos kommunestyre har vedtatt nye veiadresser i Olavika hytteområde.

Vedtak i Namsos kommunestyre 05.12.2022 

Namsos kommunestyre vedtok følgende adressenavn:

  • Aunavikvegen (markert rød i kartet).
  • Olavikvegen (markert blå i kartet).
Kart over Olavika hytteområde på Jøa - Klikk for stort bildeKartutsnitt over Olavika hytteområde, Jøa

Hjemmel for vedtaket

Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) kapittel 4 § 21. Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 50 og 51. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune § 2. Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 5.

Dokumenter i saken

Du kan klage på skrivemåten av adressenavn

Frist for å sende inn klage er 13.01.2022.

Klagen må inneholde hvilke endringer i skrivemåten du ønsker, og begrunnelse for klagen.

Send inn din klage

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: