Melding om vedtak - 1.gangs behandling av reguleringsplan Sandvika

Reguleringsplan for Sandvika ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Utvalg for plan vedtok i møte den 7.september 2022 å legge forslag til reguleringsplan Sandvika datert 12.05.2022, med bestemmelser av samme dato, ut til høring. 

 

 

Kartutsnitt med reguleringsformål over Sandvika - Klikk for stort bilde

 

 

Formålet med planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for to nye fritidseiendommer, småbåthavn og adkomst til området. Det er også justert veier og eiendomsgrenser fra vedtatt plan etter faktiske forhold. 

Dokumenter i saken 

Les alle plandokumenter i saken i GISLINE her 

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn 

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 15.09.2022 - 11.11.2022.