Landbruksplan Namsos kommune - 2020 - 2024

Namsos kommunestyre vedtok Landbruksplan for Namsos 2020-2024 11. februar. 

Landbruksplanen er en temaplan for Namsos  og gir signaler om hvilke prioriterte mål og satsingsområder for landbruket i perioden 2020-2024.  

Med utgangspunkt i kommunens visjon, Sammen skaper vi muligheter, er det også viktig å vise hvilke muligheter som er i landbruksnæringen. 

Hovedmålet er at planen skal bidra til en positiv utvikling i landbruket i Namsos kommune. 

Dette er landbruksplanen for Namsos kommune 2020 - 2024. (PDF, 4 MB)