Hylla - Melding om vedtak, 1. gangs behandling av reguleringsplan

Send inn dine innspill til ny reguleringsplan på Hylla! Frist for innspill er 21. juni.

Reguleringsplanen vil ligge til høring i etter 1. gangs behandling i perioden 10.05.2023 - 21.06.2023.

Utvalg for plan vedtok i møte den 03.05.2023 å legge forslag til reguleringsplan Hylla datert 06.03.2023, med bestemmelser av lik dato, sendes på høring.

Forslag til reguleringsplan Hylla. Kartutsnitt med farger etter reguleringsformål - Klikk for stort bildePlanforslag Hylla

Formålet med planen

Formålet med reguleringsplanen er å åpne for en større grad av fleksibilitet til framtidig bebyggelse slik at en kan kombinere næringsvirksomhet med boligformål for en større del av arealet.

Arealet BF1 tillates utnyttet til bolig og forretning. Det er i bestemmelsene også åpnet for tjenesteyting. Det tillates forretning av type dagligvareforretning som skal dekke lokale behov for boligområdet. I tillegg tillates det samlokalisert småhandelsvirksomhet og tjenesteyting som mindre blomsterforretninger, kiosk, apotek, frisør og lignende virksomhet. Eksisterende boligbebyggelse blir videreført.

Dokumenter i saken

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no

Si sin mening 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn på andre måter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 10.05.2023 - 21.06.2023.