Høring - offentlig ettersyn av reguleringsendring for "Høknes aktivitetsområde"

Gi ditt innspill her! Reguleringsendring for "Høknes aktivitetsområde" legges ut på høring i perioden 16.05.2022 - 04.07.2022. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av ferieavvikling.

Formålet med planarbeidet

Arcon prosjekt AS er engasjert av Namsos kommune til å gjennomføre en reguleringsendring for Høknes aktivitetsområde. Da det ble varslet oppstart av planarbeidet hadde planen navnet "Høknesjordet". Dette er endret underveis i prosessen til Høknes aktivitetsområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye behov innen offentlige formål, som innebærer blant annet barnehage, skole, idrettsanlegg, folkehelse med mer. 

Se alle dokumenter i saken her

Se planforslaget i kommunekart her
Se alle dokumenter i saken i GISLINE

Si din mening

Send ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan benytte deg av skjemaet finnes det også andre muligheter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §12-11