Høring - mindre endring av Spillumsåsen boligområde

12.10.2022 mottok Namsos kommune søknad om endring av reguleringsplan «Spillumsåsen Boligområde» etter plan- og bygningsloven §12-14.

Tiltakshaver er Spillum utvikling as og utførende plankonsulent er Ing. Jorleif Lian AS. Forslag til nye plandokumenter ble sist endret 13.01.2023.

Endringsforslaget blir lagt ut til begrenset høring i 4 uker i perioden 03.02.2023 til 03.03.2023. Forslaget blir sendt til aktuelle sektormyndigheter, beboere innad i reguleringsplanområdet, i tillegg til  naboer til reguleringsplanen.
Reguleringsplan «Spillumsåsen boligområde» ble vedtatt i 2015. Eksisterende plan er godkjent for frittstående eneboliger. Endring av plan åpner for konsentrert småhusbebyggelse i enkelte områder. Planen vil også innarbeide de dispensasjoner som er gitt i området etter at planen ble vedtatt, i tillegg til oppdatere bestemmelsene i planen.

Dokumenter i saken

Frist for å sende inn innspill

Høringsfristen er 03.03.2023.

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Kontakt

Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 14 39 73