Handlingsprogram med økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 - formannskapets behandling

Kom med innspill innen 15.12.21.

Formannskapet har behandlet handlingsprogram med økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022, som nå legges ut på høring til 15. desember.

Formannskapet foreslo følgende endringer fra kommunedirektørens forslag:

  1. Feriecamp 150 000 kr videreføres og innarbeides i kommende økonomiplan. Midlene tas fra disposisjonsfond
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på koordinering av frivillige aktiviteter rettet mot eldre
  3. Mobil- og bredbåndsatsningen opprettholdes på 2021-nivå. Differansen på en million tas fra disposisjonsfond
  4. Det årlige bidraget til TV-aksjonen økes til 15 000 kroner. Differansen tas fra disposisjonsfond

Du finner hele handlingsprogrammet med økonomiplan for 2022-2025 i portalen Framsikt.

Dokumenter i saken

Send inn dine innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 15.12.2021.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: