Er du opptatt av havet og kysten vår?

Ny kystsoneplan fra Ørland i sør til Leka i nord kommer på høring.

Kommunene fra Ørland i sør til Leka i Nord lager en felles kystsoneplan. Arbeidet har vært organisert i et eget prosjekt gjennom Namdal Regionråd og med en egen styringsgruppe. For at planen skal gjelde for Namsos kommune, må den vedtas i kommunestyret.

Snart kommer planen til kommunene for behandling, og vil bli lagt ut på høring. Følg med og bruk mulighetene til medvirkning når planen legges ut på høring.