"Bærekraftige lokalsamfunn" - utstilling av modeller

Alle elever på 7. trinn i Namsos kommune har deltatt i opplegget "Bærekraftige lokalsamfunn".

"Bærekraftige lokalsamfunn"

Opplegget er i regi av Namsos kommune og Ungt Entreprenørskap, og hensikten er å få innspill fra skoleelevene når det skal lages planer for framtida for Namsos kommune. Elevene har laget modeller av det de mener er viktig for å trives i framtidas Namsos.

Spørsmålene elevene har svart på finner du i artikkelen om "Bærekraftige lokalsamfunn".

Utstilling av modeller

I tida fram mot 1.mai vil elevenes produkter bli utstilt ulike steder i kommunen, slik at flest mulig får anledning til å se hva elevene mener kan gjøre Namsos kommune til et enda bedre sted å vokse opp, leve og bo. Vi oppfordrer alle til å ta seg en tur og se på hva elevene har laget!

Modellene er utstilt på ulike steder i kommunen

  • Namdalshagen: Modeller fra Sørenget, Jøa, Vestbyen, Bangsund og Otterøya.
  • Namsos innbyggertorg og bibliotek: Modeller fra Namsos barneskole og Høknes barneskole.
  • Namdalseid innbyggertorg og bibliotek: Modeller fra Namdalseid.
  • Matkroken på Statland: Modeller fra Statland