Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med e-faktura.

E-fakturaadresse:

942875967

E-post faktura:

fakturamottak@namsos.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk kan faktura sendes per post

Postadresse:

Namsos kommune,
Fakturamottak,
Postboks 332 Sentrum,
7801 Namsos

Kontakt

Midtre Namdal lønn og regnskap - innfordring
E-post
Mobil 94 85 68 88

Adresse

Besøk oss:

Carl Guldbrandsonsgate 7, 4.etasje

7800 Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA