Kontroll og revisjon

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap der Namsos kommune er en av eierne. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester.

Revisjon Midt-Norge SA

Konsek Trøndelag 

Konsek Trøndelag er et interkommunalt selskap som har oppgaven som sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 01.01.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

Hos Konsek finner du informasjon om kontrollutvalget og møtedokumenter