Eiendomsskattelister 2023

I Namsos kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Hvordan fastsettes eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på eventuelt bunnfradrag, skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7.

Rammer og retningslinjer (PDF, 4 MB)

Hvordan fastsettes verdi på eiendommene?

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for beregning av eiendomsskatten.

Det er gjennomført taksering slik at hele kommunen har felles takstgrunnlag fra 01.01.2020. Dette for å sikre likebehandling og riktig takst på alle eiendommer i kommunen.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Min side - informasjon om din eiendom

På "Min side" kan du se eiendomsskatten for din eiendom. Her finner du også oversikt over hvordan den er regnet ut. 

Logg inn - Min side

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Bor du i borettslag får du ikke egen skatteseddel og faktura på eiendomsskatten. Har du spørsmål om eiendomsskatt på din andel må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Informasjon om hvordan du betaler faktura til kommunen. 

Kan jeg klage?

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme forhold to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut.

Klagen kan sendes elektronisk via vår tjeneste eDialog.

Send klage via eDialog.

Kontakt

Eiendomsskattekontoret
E-post
Mobil 97 56 00 19
Marita Fjær
Førstekonsulent
E-post
Telefon 97 56 00 19

Adresse

Besøk oss:

Carl Gulbransons gate 7, 4 etg

7800 Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA