Landbruksvei

Landbruksveier er veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.).

Du må søke om bygging/ombygging av landbruksvei

  • Skal du bygge en landbruksvei må du søke.
  • Hvis du skal oppgradere eller utbedre en landbruksvei til bedre veiklasse iht. “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei til bilveg, må du også søke.
  • Større oppgradering av eksisterende eldre bilvei er ofte også søknadspliktig.

Hvordan søker du?

  • Du bruker søknadskjema som du finner på nettsidene til Landbruksdirektoratet (PDF-dokument som må fylles ut). Lenke til skjemaet finner du nedenfor.
  • Søknadsskjemaet sendes til Namsos kommune sammen med kart med inntegnet tiltak og eventuelt dekningsområde
  • Du kan sende søknaden til postmottak@namsos.kommune.no eller pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 932, 7856 JØA

Her finner du søknadsskjema i papirform, bygging/ombygging av landbruksvei

Digitalt søknadsskjema fra Altinn, bygging/ombygging av landbruksvei

Hvem behandler søknaden?

Din søknad behandles av landbrukskontoret i kommunen.

Søknad om tilskudd til bygging av landbruksvei

Hvis veien blir godkjent og den er i riktig veiklasse, kan du søke om tilskudd til bygging av landbruksveien. Betingelsene for å søke om tilskudd. (PDF, 309 kB)

Skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Skjema for forhåndsgodkjenning av mer enn 4 kr/m: 

Skjema - melding om vedlikehold av skogsbilvei

Lover og forskrifter

Kontakt

Per Olav Meosli
Fagansvarlig landbruk/natur og næring
E-post
Mobil 95 82 67 04

Motorferdsel i utmark

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart