Påkjørsel av dyr

Kommunen har eget ettersøkspersonell som tar seg av skadet vilt ved påkjørsel eller andre årsaker.

Du skal melde påkjørsel av vilt til vakttelefon

Kommunen har eget ettersøkspersonell som tar seg av skadet vilt ved påkjørsel eller andre årsaker 

Påkjørsel av fredet vilt

  • Fredet vilt (gaupe, jerv, bjørn osv) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde. 
  • Hvis du har kjørt på fredet rovdyr eller husdyr må du kontakte politiet på telefon 02800. 

Dødt vilt

  • Dersom man finner et dødt vilt skal man i de fleste tilfeller la naturen gå sin gang.
  • Kommunen som viltorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne dødt vilt.
  • Kommunens rolle er å besørge ettersøk av skadet vilt og ivaretakelse av vilt som ressurs. 

Kontakt

Påkjørsel av vilt Vakttelefon
Mobil 95 45 48 55

Du kan også ringe politiet på telefon 02800.

Påkjørsel av vilt, Namdalseid
Mobil 93 89 79 34

Du kan også ringe politiet på telefon 02800.

Viltnemd Namsos
Mobil 91 37 66 42

Knut Nordfjellmark