Småviltjakt

Velkommen til fine jaktopplevelser i Namsos!

Hva er småvilt?

Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt.

Det er bare et fåtall av småviltartene det er lov å jakte på.

Kjøpe jaktkort

Mange av tilbudene er å finne på Inatur. 

For mer informasjon ta kontakt med lokale kortselgere. Dette er ofte matvareforretninger, sportsforretninger, bensinstasjoner og turistinformasjonskontor.

Jaktregler

  • Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven.
  • Dersom du skal jakte alene før du har fylt 18 år krever våpenloven at du har tillatelse fra politimesteren til å inneha våpen. Dette gjelder både ved kjøp og lån av våpen.
  • Etter fylte 16 år kan du søke politimesteren om dispensasjon til å kjøpe våpen, dersom du har jegerprøven eller fått våpenopplæring i en jeger- og fiskerforening.

Opplærin​gsjakt på småvilt

Fra og med det året du fyller 14 år til du har fylt 16,  kan du allikevel delta i opplæringsjakt på småvilt. Dette forutsetter at du har foreldrenes/foresattes samtykke og at du har forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger som har fylt 20 år. Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt.

Det er anledning for opplæringsjeger å medbringe og bruke eget våpen når de formelle kravene er fylt.

Betaling

  • Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  
  • For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på Brønnøysundregistrene.
  • Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Brønnøysundregistrene - jegerregistret - betale avgift

Oversikt over jakt- og fangsttidene

Hva sier lover og forskrifter?

Småviltjakta i regionen reguleres i all hovedsak av forskrifter knyttet til viltloven, og de muligheter grunneieren har til regulering med bakgrunn i loven.