Koding med Vitensenteret

Koding med Vitensenteret

6.trinn på Namsos barneskole er med på et prosjekt med koding i regi av Vitensenteret.

6A og 6B på Namsos barneskole er med på et prosjekt i koding dette skoleåret. Det er en del av regjeringens teknologiske skolesekk, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet er at elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Det er også et mål at lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering. 

Torsdag 28.november hadde vi besøk av Vitensenteret på skolen. Elevene kodet Micro:biter etter instruksjoner fra ressurspersonene. Skolen har fått et klassesett med Micro:biter slik at vi kan bruke det i undervisning på flere trinn etter hvert. 

Kontakt

Sentralbord
Telefon 903 69 222