Informasjon om skolen

Vår Visjon

Namsos barneskole - et godt sted å være, et godt sted å lære.

Namsos Barneskole er en skole som ligger på Bjørum. Det går ca 190 elever på skolen skoleåret 23/24.

Høsten 2023 begynte Kjersti Ganes som rektor og Robert Althe som assrektor ved skolen.