Aktuelt

Grønn tavle med teksten Innstilling til ny skolestruktur i Namsos kommune

Kommunestyret ba 17. juni i fjor kommunedirektøren om å gjøre en vurdering av innholdet i skolebruksplanen og komme med forslag til fremtidig skolestruktur. Dette forslaget legges nå fram til behandling i de folkevalgte organene.

Lek og lær for en god sak! Engasjer din skole/barnehage i årets TV-aksjon gjennom vårt årlige undervisningsprogram, skoleløp eller basar.

Høringen er avsluttet, høringsperioden var 30. mai til 18. august

Velkommen til nytt skoleår!

Forslaget til ny skolestruktur i Namsos kommune engasjerer innbyggerne. Det kom inn hele 145 høringssvar fra privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.

Barn som leker med såpebobler

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. I kommunen finnes det en rekke tilbud til ferieaktiviteter for barn og unge.
 

Hender over det ukrainske flagget

Her har vi samlet informasjon om hvordan du kan snakke med barn og ungdom om krigen i Ukraina.

Har du barn som skal begynne på skolen høsten 2022? Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse skoleåret 2022-2023 vil foregå i uke 9.

 

Regjeringen har bestemt å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. 

Endring i fritidskortet i Namsos: støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge: støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer.