17. mai Namsos kommune

Her finner du informasjon om organiseringen av 17. mai i Namsos kommune. Det er informasjon om hvem som sitter i hovedkomitéen, oppgaver for hovedkomitéen, grendekomitéer og økonomisk støtte til ulike deler av kommunen.  

Organiseringen

De årelange tradisjonene rundt feiringen av nasjonaldagen underbygger samhold, tradisjon og fellesskap. 

17. mai-arrangementene rundt omkring i kommunen vår krever mye planlegging og organisering, og arbeidet må starte allerede i januar/februar. 

Hovedkomitéen blir utnevnt av Namsos kommunestyre, mens grendekomitéene oppnevnes lokalt. 

Det er viktig å bevare mangfoldet i feiringen, og sikre at lokale tradisjoner og engasjement fortsatt får blomstre.