Namsos idrettsråd

Idrettsrådet består av valgte personer fra idrettslag og foreninger i Namsos kommune.

Aktuelle ansvarsoppgaver

 • Følge opp henvendelser fra Namsos kommune og idrettslagene i kommunen, der det er naturlig at Idrettsrådet engasjerer seg. 
 • Komme med uttalelser vedrørende tildeling av spillemidler og kommunale kulturmidler for idrett og tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg. 
 • Foreta tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. 
 • Vurdere kandidater til Barneidrettsprisen. 
 • Gjennomføre "Bli kjent møter" med idrettslag i kommunen. 
 • Utvikle og revidere samarbeidsavtaler med Namsos kommune. 
 • Fungere som idrettens ”vakthund”, ved å bruke vår kompetanse til å ta opp saker som angår idretten i kommunen, der vi i styret eller andre mener vi bør uttale oss. Hvis vi føler det påkrevet kan vi fronte slike saker i media. 
 • Deltagelse i ulike møter/arrangementer i regi av Idrettskretsen og Idrettsforbundet. Vi må imidlertid i hvert enkelt tilfelle vurdere mulig nytte av slik deltagelse opp mot hva det medfører av medgått tid og økonomiske kostnader. 

Leie av idrettsanlegg

Kontaktinformasjon Namsos idrettsråd:

Idrettsrådet har denne e-postadressen: namsosidrett@gmail.com

Namsos idrettsråd på Facebook

Styret består av disse personene:

 • Steinar Lyngstad (leder)
 • Fredrik Steinsvik
 • Gunnhild Kaldal
 • Tomas Bugge
 • Torgeir Strøm
 • Lena Dahl Feragen