Statland svømmehall

Statland svømmehall holder stengt til høsten 2024. 

Statland svømmehall er for tiden stengt.

Statland svømmehall er for tiden stengt for oppmaling. Svømmehallen er planlagt åpnet igjen til skolestart 2024. 

Anlegget driftes av Statland vekst.

Informasjon om åpningstider og bruk vil komme når bassenget åpnes igjen. Statland vekst informerer om aktiviteter i bassenget på sin Facebookside som heter Statland vekst.